iPaper - Side 12

særlige forkortelser og tegn A adj adjF adv advF Apt As at-inf f-felt K konj nomF O P pron præp præpF ptc S sb V vb vbF Vfinit Vinfinit xleds x1 x2 + *  / // [] adverbial adjektiv adjektivfrase adverbium adverbiumfrase adverbialpartikel sætningsadverbial at-infinitiv fundamentfelt konjunktional konjunktion nominalfrase objekt prædikativ pronomen præposition præpositionsfrase participiumsform subjekt substantiv verbal verbum verbumfrase finit del af verbalet infinit del af verbalet felt til sætningsadverbialer, fx ikke, i sætninger med ledsætningsstruktur felt til bl.a. sætningsadverbialer, fx ikke, i sætninger med helsætningsstruktur felt sidst i positionsskemaet til bl.a. adverbialer hævet plustegn angiver, at der kan være flere led af den pågældende type efter hinanden, fx A+, adjF+ asterisk foran en sætning eller konstruktion angiver, at denne er ugrammatisk den oprindelige plads for et led, der er flyttet grænse mellem sætningsled grænse mellem helsætninger omslutter en sammenhørende del af en sætning eller konstruktion 12 1. INDLEDNING

Side 11 ... Side 13